Centrale Raad van Beroep, 26-11-2014 / 12-6799 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3938
Datum26-11-2014
InhoudsindicatieWeigering WIA-uitkering omdat appellant hersteld is verklaard en de wachttijd van 104 weken niet heeft vervuld. Het Uwv heeft noch bij het nemen van het besluit van 11 mei 2012, noch bij het nemen van het bestreden besluit beschikt over andere gegevens dan de hersteldverklaring met ingang van 18 maart 2010 in het kader van de ZW. Pas in hoger beroep naar aanleiding van een vraag van de Raad heeft een beoordeling van het al dan niet volbrengen van de wachttijd plaatsgevonden. De beoordeling die aan het bestreden besluit vooraf is gegaan is dan ook onvolledig en daarmee onzorgvuldig geweest. De aangevallen uitspraak en het bestreden besluit moeten hierom worden vernietigd. Instandlating rechtsgevolgen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AZ0780 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1844 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3388 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2953
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:264
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3005
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2724
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3109
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2671
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1699
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4375
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4283
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:493
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2880