Centrale Raad van Beroep, 02-12-2014 / 13-3737 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3996
Datum02-12-2014
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Toereikende feitelijke grondslag voor de conclusie van het college dat appellant en A niet duurzaam gescheiden leefden. Schending inlichtingenverplichting door niet bij het college te melden dat hij niet duurzaam gescheiden leefde van A.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★