Centrale Raad van Beroep, 17-12-2014 / 13-5726 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:4287
Datum17-12-2014
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering studiefinanciering. Appellanten woonden niet op het GBA-adres. Appellanten hebben zich in ... op het standpunt gesteld, en dat ter zitting herhaald, dat in de verklaring van de hoofdbewoner besloten ligt dat zij gedurende (een deel van) de periode waarover is herzien wl woonachtig waren op hun GBA-adres. Met deze enkele stelling wordt echter niet het gevraagde onomstotelijke bewijs geleverd waaruit kan worden afgeleid dat en gedurende welke periode(s) tussen 1 januari 2012 en 15 januari 2013 appellanten wl op hun GBA-adres hebben gewoond.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:86 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1246 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2790 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:813
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2788
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:745
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2093
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1978
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1846
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1134
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4789
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2868
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1628