Centrale Raad van Beroep, 18-12-2014 / 11-3081 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:4317
Datum18-12-2014
InhoudsindicatieSchorsing. Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Uit de tussenuitspraak volgt dat bestreden besluit 1, waarbij de bezwaren tegen de schorsing en het ontslag niet-ontvankelijk zijn verklaard wegens het ontbreken van processueel belang, voor vernietiging in aanmerking komt, evenals de aangevallen uitspraak waarbij het beroep tegen bestreden besluit 1 ongegrond is verklaard. Uit het hiervoor overwogene volgt dat het beroep tegen bestreden besluit 2 ongegrond moet worden verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7006 ★★★