Centrale Raad van Beroep, 24-12-2014 / 12-3499 WW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:4388
Datum24-12-2014
InhoudsindicatieStrafontslag: niet gezegd kan worden dat de toenmalige korpsbeheerder na ontvangst van voornoemd Rapport onverwijld actie heeft ondernomen om te komen tot een beëindiging van de aanstelling van appellant. Vanaf 8 september 2010, toen duidelijkheid bestond over de verklaringen van de betrokkenen en de (ontkennende) verklaringen van appellant, heeft het immers nog ruim 3,5 maand geduurd voordat het strafontslag werd geëffectueerd. Het Uwv heeft aan appellant ten onrechte WW-uitkering heeft geweigerd op de grond dat aan zijn werkloosheid een arbeidsrechtelijke dringende reden ten grondslag lag. Van verwijtbare werkloosheid is geen sprake. Ook het voorschot is ten onrechte geweigerd. Opdracht tot het nemen van een nieuw besluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 24-12-2014
NJB 2015/178
In gevallen als deze, waarin sprake is van een aanvraag waarop zowel een voorschotbesluit als een definitief besluit kan worden genomen, wordt, anders dan voorheen, het definitieve besluit over het WW-recht gekwalificeerd als een vervanging van het besluit met betrekking tot het voorschot, zoals bedoeld in art. 6:19 Awb. Van een voortvarend handelen door de korpschef kan niet worden gesproken, zodat een subjectieve dringende reden ontbreekt. Het UWV heeft aan appellant ten onrechte WWuitkering geweigerd op de grond dat aan zijn werkloosheid een arbeidsrechtelijke dringende reden ten grondslag lag.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 24-12-2014
RSV 2015/52
Definitief besluit over WW-recht vervangt voorschotbesluit en wordt in de procedure betrokken — strafontslag politieambtenaar — na afronding feitenonderzoek onvoldoende voortvarend gehandeld door korpsbeheerder — ontslag niet onverwijld gegeven — subjectieve dringende reden ontbreekt — ten onrechte voorschot en uitkering geweigerd op grond van arbeidsrechtelijke dringende reden
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 24-12-2014
JB 2015/43
Ketenbesluiten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:757
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW5481
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AX1641
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR4853
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:249
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2510
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW5481
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1117
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3231
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2522