Centrale Raad van Beroep, 29-10-2014 / 12-2824 WIA-G


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:4471
Datum29-10-2014
InhoudsindicatieIn het verlengde van zijn uitspraak van 15 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1, is de Raad van oordeel dat, wanneer in de bezwaarfase het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt en er daarmee een wijziging in de resterende verdiencapaciteit ontstaat, dit een wijziging van de rechtspositie tot gevolg heeft. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, betekent dit dat sprake is van herroepen als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. Hieruit volgt dat het Uwv ten onrechte het bezwaar van appellante tegen het besluit 2 ongegrond heeft verklaard en ten onrechte heeft geweigerd de kosten in bezwaar te vergoeden. Vernietiging uitspraak. Beroep gegrond. Herroept het besluit van 27 september 2011 en bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het besluit van 14 december 2011.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY8044 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7053 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2557 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3495 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3923 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4684
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1352
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:304
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:870
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:481
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4319
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:846
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4152
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3959
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3132
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1080
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4955
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4688
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1350