Centrale Raad van Beroep, 15-01-2014 / 13-2392 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:51
Datum15-01-2014
InhoudsindicatieWeigering WW-uitkering. Dat voortzetting van het dienstverband redelijkerwijs niet langer van appellant kon worden gevergd, is niet gebleken. Dat de werkgever appellant tot zijn ontslag zou hebben gedwongen, is evenmin gebleken. Uit de stukken volgt dat appellant diverse malen heeft benadrukt dat zijn hart - inmiddels - bij het onderwijs ligt en dat hij zich volledig wilde richten op een opleiding en baan aldaar. Zoals ook de rechtbank oordeelde, is zijn werkgever hem daarbij ruimhartig tegemoetgekomen en zijn hem faciliteiten geboden die in het kader van een herplaatsing niet mogelijk waren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 15-01-2014 (met noot)
G.C. Boot
USZ 2014/82
Verwijtbaar werkloos.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 15-01-2014
RSV 2014/98
Ontslag op initiatief werkgever vs ontslag op verzoek van werknemer ó herplaatsing ó wens werknemer om buiten organisatie te gaan werken
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:820 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4201
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:5527
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:102
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:134