Centrale Raad van Beroep, 20-02-2014 / 13-966 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:551
Datum20-02-2014
InhoudsindicatieAnders dan betrokkene ziet de Raad niet dat een vruchtbare samenwerking nog mogelijk is. Dit betekent dat het college bevoegd was om betrokkene op de gebruikte grond ontslag te verlenen. De rechtbank wordt gevolgd in het oordeel dat het college een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de situatie die tot het ontslag heeft geleid. Het aandeel van het college wordt geschat op meer dan 80%. De ontslagvergoeding wordt berekend door het aantal dienstjaren te delen door 2, te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris ten tijde van het ontslag, inclusief de vakantietoeslag, en daarop de factor 1 toe te passen. Dit leidt, gelet op het korte dienstverband van betrokkene, tot een totaalbedrag dat lager is dan door de rechtbank is toegekend.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-02-2014 X./B&W van Noordwijkerhout
ABKort 2014/108
Ontslag, aandeel werkgever
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-02-2014
TAR 2014/129
Ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044 ★★★★★