Centrale Raad van Beroep, 25-02-2014 / 12-2758 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:608
Datum25-02-2014
InhoudsindicatieDiverse maatregelen. Verplichtingen tot arbeidsinschakeling. In de Verordening afstemming en handhaving WWB Rotterdam en haar toelichting ontbreken de criteria om het onderscheid te maken tussen een lichte en een gewone verplichting als bedoeld in artikel 9 van de WWB en tussen het niet of onvoldoende nakomen van een dergelijke verplichting. Daarom bevat de Verordening geen criteria op grond waarvan de hoogte en de duur van een maatregel per gedraging kan worden bepaald. De beleidsregels bevatten die criteria wel. Anders dan het college heeft aangevoerd kunnen deze niet worden aangemerkt als wetsinterpreterend beleid. In deze beleidsregels is per gedraging vastgesteld welke maatregel kan worden opgelegd. In zoverre geven de beleidsregels geen interpretatie van de Verordening maar stellen zij regels, waarbij aan gedragingen sancties van een bepaalde duur en hoogte worden verbonden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-02-2014
USZ 2014/93
Maatregelen, Opnieuw weigeren voorziening gericht op arbeidsinschakeling, 100 procent verlagingen, Afstemmingsverordening, Bevoegdheid gemeenteraad, Ontbreken verbindende kracht verordening, Buiten toepassing laten beleidsregels.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-02-2014
RSV 2014/48
Exclusieve bevoegdheid gemeenteraad ten aanzien van het stellen van regels over het verlagen van bijstand op grond van art. 18 WWB — Verordening en beleidsregels missen verbindende kracht
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-02-2014 (met noot)
E. van Wolde
AB 2014/252
De bepaling in de verordening bevat onvoldoende criteria om de verlaging van de bijstand te kunnen vaststellen en mist daarom verbindende kracht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP6843 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD6943 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW9827
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6631 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1498
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:4752
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3594
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:421
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6768
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5221
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:4749
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1252