Centrale Raad van Beroep, 19-02-2014 / 13-4194 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:633
Datum19-02-2014
InhoudsindicatieToestemming huisbezoek hoofdbewoner. De bevindingen van het huisbezoek op 28 augustus 2012 rechtvaardigen niet de conclusie van appellant dat betrokkene feitelijk niet op haar GBA-adres woont, zodat de aan betrokkene vanaf februari 2012 toegekende studiefinanciering ten onrechte is herzien naar de norm voor een thuiswonende studerende en het als gevolg daarvan te veel betaalde ten onrechte van haar is teruggevorderd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-02-2014
NJB 2014/533
De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat de controleurs inbreuk hebben gemaakt op het huisrecht van betrokkene en dat wat de controleurs tijdens het huisbezoek in de als kamer van betrokkene getoonde kamer hebben waargenomen als onrechtmatig verkregen bewijs bij de beoordeling van het recht op studiefinanciering van betrokkene buiten beschouwing dient te blijven.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-02-2014 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2014/83
Uitwonendenbeurs — controle — huisbezoek
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4503 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4192 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1547
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1245
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6247
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4912