Centrale Raad van Beroep, 14-01-2015 / 12/6324 WAJONG-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1
Datum14-01-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering Wajong-uitkering. Herziening eerder genomen besluit voor het verleden en de toekomst. Toegenomen arbeidsongeschiktheid. Niet kan worden volstaan met de beantwoording van de vraag of appellant (tijdig) nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden in de zin van artikel 4:6 van de Awb heeft vermeld. Het bestreden besluit is niet voldoende zorgvuldig voorbereid en evenmin toereikend gemotiveerd. De Raad draagt het Uwv op om de gebreken in het bestreden besluit te herstellen.
Recht.nl artikelNadere invulling jurisprudentie over doorlopende periodieke aanspraken (21-01-2015)
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in de onderstaande uitspraak dat, anders dan in het verleden, er aanleiding is om de rechtspraak over doorlopende periodieke aanspraken ook van toepassing te achten op geschillen over arbeids(on)geschiktheid waarin door een afwijzende beslissing op een aanvraag in het verleden geen (doorlopende) rechtsbetrekking tussen partijen is ontstaan.
> Nadere invulling jurisprudentie over doorlopende periodieke aanspraken (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-01-2015
NJB 2015/224
Herhaalde aanvraag na eerdere afwijzing. Arbeidsongeschiktheid. Duuraanspraak. Precisering rechtspraak CRvB.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-01-2015
RSV 2015/53
Weigering Wajong-uitkering ó herziening ó nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden ó duuraanspraken ó uitbreiding en precisering vaste rechtspraak ó Amber-melding
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-01-2015
JB 2015/46
Herhaalde aanvraag, Duuraanspraken-jurisprudentie, Precisering rechtspraak CRvB.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-01-2015 (met noot)
F.P. Krijnen
AB 2015/104
Herzieningsverzoek Wajong-uitkering voor de toekomst. Niet kan worden volstaan met de beantwoording van de vraag of appellant (tijdig) nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden in de zin van art. 4:6 Awb heeft vermeld. Het bestreden besluit is niet voldoende zorgvuldig voorbereid en evenmin toereikend gemotiveerd. De Raad draagt het Uwv op om de gebreken in het bestreden besluit te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-01-2015 (met noot)
A.A.M. Elzakkers
USZ 2015/106
Herhaalde aanvraag, Duuraanspraken-jurisprudentie, Precisering rechtspraak CRvB.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AO8674 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3041 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG5934 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3111 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:29
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:894 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4388 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2225 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:222 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3348 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3054 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:891 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1664
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3304
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2153
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4000
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2244
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1466
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:52
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:2388
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4318
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3963
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:791
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1439
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4759
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6237
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3841
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3277
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3048
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2860
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2796
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1776
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1711
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1186
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:820
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:702
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:153
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:5003
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4976
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4664
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4225
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3978
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3714
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3629
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3358
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3210
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2834
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2692
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2098
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:247
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3437
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4885
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3178
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2553
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2293
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2217
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2198
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2196
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1936
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1143
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1054
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:871
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:805
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:677
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:409
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:227
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:59
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:5177
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:9368
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:10096
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:319
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8086
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4250
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4219
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3816
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3635
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3629
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3598
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3569
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3439
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3404
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3315
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3306
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3246
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3045
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2935
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2847
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2625
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2540
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1853
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1069
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:753
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:752
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:568
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:443
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:257
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:222
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:215
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1752
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:4194
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2923
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3657
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6181
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4154
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4094
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4000
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3724
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3641
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3416
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3147
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3130
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2958
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2526
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2343
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2303
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2233
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1910
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1745
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1654
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1652
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1334
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3109
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10081
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:54
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:648
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4378
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4305
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4185
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3957
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3633
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3550
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3449
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3416
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3333
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3330
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3053
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2970
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2906
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2679
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2639
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2478
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2448
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2184
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2103
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2085
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1990
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1938
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1867
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1642
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1569
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1370
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1353
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1294
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1275
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:824
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:822
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:665
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:572
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:569
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:540
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:442
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:378
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:224
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:116
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:115
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:94
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:31
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:30
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4857
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3657
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4985
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4977
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4974
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4940
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4888
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4810
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4786
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4685
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4665
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4653
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4596
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4574
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4538
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4526
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4481
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4435
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4356
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4316
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4176
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4121
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4054
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4005
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3953
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3947
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3946
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3914
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3747
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3704
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3582
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3555
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3547
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3478
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3156
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3090
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2963
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2952
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2756
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2476
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2328
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2188
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1854
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1833
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1781
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1126
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:540
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:503
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:381
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:51