Centrale Raad van Beroep, 31-03-2015 / 13-6904 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1000
Datum31-03-2015
InhoudsindicatieAppellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door hem van familie en [N.] ontvangen bedragen om te voorzien in de kosten van zijn levensonderhoud, schulden betreffen. Dit houdt tevens in dat het college in het nader besluit de door appellant ontvangen bedragen terecht als middelen heeft aangemerkt waarmee bij de verlening van bijstand rekening moet worden gehouden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 31-03-2015
USZ 2015/146
Verstrekte bedragen, Periode voorafgaande aan toekenning van bijstand, Geen schulden, Middelen, Verrekenen met bijstand.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3872 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1106 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:455 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6170
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1872