Centrale Raad van Beroep, 22-01-2015 / 13-2040 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:101
Datum22-01-2015
InhoudsindicatieGarantie op een uitkering ingevolge de WW alsof geen sprake is van verwijtbare werkloosheid, de aanvullende en de na wettelijke werkloosheidsuitkering op grond van de CAR, alsmede een geldelijke compensatie (plus). De Raad komt tot het oordeel dat sprake is van een overwegend aandeel van het college in het ontstaan en voortbestaan van de verstoring van de arbeidsverhouding. Dit aandeel is gelegen binnen de bandbreedte van 80 tot 100%. Gelet hierop mochten appellante de bovenwettelijke (aanvullende en na wettelijke) werkloosheidsuitkeringen niet worden onthouden en had haar bovendien een geldelijke compensatie moeten worden toegekend volgens de formule in de uitspraak van 28 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 met een factor 1. De toegekende vergoeding voor outplacement komt daarop niet in mindering. Afwijzing verzoek om toekennen schadevergoeding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 22-01-2015
TAR 2015/60
Buitengewoon verlof en ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1337 ★★