Centrale Raad van Beroep, 08-04-2015 / 13-4847 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1111
Datum08-04-2015
InhoudsindicatieWeigering Wet Wajong-uitkering. Geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de in de FML opgenomen beperkingen. De bewijslast bij een laattijdige aanvraag ligt bij de aanvrager. De arbeidsdeskundige heeft gemotiveerd en aannemelijk gemaakt dat de geselecteerde functies ook rond de 17/18-jarige leeftijd van appellante op de arbeidsmarkt voorkwamen en appellante rond deze leeftijd de noodzakelijke begeleiding in deze functies kon ontvangen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-04-2015 (met noot)
A. Wit
USZ 2015/158
Wijziging rechtspraak, Aanvraag uitkering jonggehandicapte na 1 januari 2010, Overgangsrecht AAW.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-04-2015 (met noot)
F.P. Krijnen
AB 2015/200
Overgangsrecht. Weigering Wet Wajong-uitkering. De bewijslast bij een laattijdige aanvraag ligt bij de aanvrager.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-04-2015
RSV 2015/103
Weigering Wet Wajong-uitkering Ś geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de in de FML opgenomen beperkingen
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6477 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO9240 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2293 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1600 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU5978 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1400 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2459 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3057
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1079
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4534
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:684
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1758
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2646
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2520
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2012
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1490
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:374
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:150
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:35
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4702
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4633
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2804
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2091
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2082
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1775
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3890
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3628
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2859
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2770
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2553
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1830
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1356
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1348
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3855
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3404
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3201
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2192
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1855
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1804
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1272
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1001
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:630
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:629
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:443
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4468
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4467
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2657
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:36
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:648
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3551
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2677
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2478
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2418
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2071
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2045
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1294
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1199
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:766
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:558
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:436
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4899
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4872
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4859
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4815
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4653
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4625
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4539
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4494
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4478
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4323
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4293
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4001
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3949
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3584
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3580
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3517
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3462
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3209
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2951
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2939
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1866
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1812