Centrale Raad van Beroep, 15-04-2015 / 12-6418 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1205
Datum15-04-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering WIA-uitkering. Belastbaarheid niet juist vastgesteld. De Raad kent doorslaggevend gewicht toe aan de door appellante ingezonden expertiserapporten. Op basis van de verrichte onderzoeken is overtuigend gemotiveerd dat appellante aan een ernstig gemaskeerd depressief beeld lijdt en dat sprake is van een, naar alle waarschijnlijkheid ook erfelijk bepaalde, reeds zeer langdurig aanwezige psychiatrische problematiek, die tot een veel omvattender en veel ernstiger beperktheid leidt dan in de FML is weergegeven. Het bestreden besluit is niet gebaseerd op een juiste medische grondslag en daarom ontoereikend is gemotiveerd. De Raad draagt het Uwv op om het gebrek te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2878
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2208