Centrale Raad van Beroep, 22-04-2015 / 13-5186 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1295
Datum22-04-2015
InhoudsindicatieNiet is voldoende onderbouwd dat appellant met opzet, te weten met het doel een WIA-uitkering te verkrijgen, zich tijdens de onderzoeken door de verzekeringsartsen van het Uwv anders heeft voorgedaan dan op grond van zijn medische toestand op dat moment in de rede lag. De Raad herroept de besluiten van 28 november 2012 en 23 januari 2013 waarbij aan appellant het recht op een WIA-uitkering is ontzegd, en betaalde uitkeringen zijn teruggevorderd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 22-04-2015
RSV 2015/136
Weigeren uitkering wegens zich anders voordoen tijdens onderzoek door verzekeringsgeneeskundige.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 22-04-2015 (met noot)
A. Wit
USZ 2015/215
Intrekking met terugwerkende kracht, Schending inlichtingenverplichting, Marque-project, Simulatie, Belastend besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2011 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2844 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:578 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:15
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:563
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:399
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1194
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:871
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:708
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4455
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4277
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:8232
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:8097
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1831
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12437
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2934
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:616
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:5645
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:217
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2029
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1497
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:549
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:431
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4825
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4772
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4536
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4453
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4447
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4446
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4430
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4429
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4428
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4351
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4174
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3715
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3638
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3556
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3477
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3476
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2826