Centrale Raad van Beroep, 15-04-2015 / 13-2756 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1329
Datum15-04-2015
InhoudsindicatieBij besluit van 26 mei 2003 is appellant met ingang van 1 april 2003 in aanmerking gebracht voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De WW-uitkering is per 1 januari 2008 geŽindigd wegens het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Het verzoek van 14 september 2012, waarbij is verzocht de ingangsdatum van de WW-uitkering te wijzigen naar 1 januari 2003, is terecht afgewezen. Hetgeen appellant naar voren heeft gebracht ter onderbouwing van zijn verzoek om herziening, bevat geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★