Centrale Raad van Beroep, 01-05-2015 / 13-3383 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1398
Datum01-05-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. De door reumatoloog Janssen op 5 februari 2009 gestelde diagnose van de ziekte van Bechterew geen wezenlijk andere informatie geeft over de medische situatie van appellant dan die welke bekend was bij de beoordeling van de aanvraag die heeft geleid tot het besluit van 23 december 2003. Voor de overige in de bezwaarfase ingebrachte stukken geldt dat zij uitsluitend een nadere beschouwing bevatten over de gezondheidstoestand van appellant over de periode 1990 tot juni 2012.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB6878
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR3514
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2576
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:572