Centrale Raad van Beroep, 08-05-2015 / 13-2677 Wajong - T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1466
Datum08-05-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Aan de gedragsproblematiek ligt een psychiatrische stoornis ten grondslag. Daarmee is sprake van een nieuw feit in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Afwijzing op de grond dat geen sprake was van nieuwe feiten of omstandigheden kan dan ook niet handhaven. Hieruit volgt dat het bestreden besluit niet op een deugdelijke motivering berust. De Raad ziet aanleiding het Uwv opdracht te geven om het geconstateerde gebrek te herstellen door een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen op basis van het nieuwe feit van de psychiatrische diagnose van AD(H)D zoals vermeld in de brief van 23 maart 2010.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-05-2015
NJB 2015/1017
Met de in maart 2010 gestelde voorlopige diagnose is duidelijk geworden dat aan de gedragsproblematiek (tevens) een psychiatrische stoornis ten grondslag ligt. Daarmee is sprake van een nieuw feit in de zin van art. 4:6 Awb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-05-2015
JB 2015/122
Novum, Diagnose, Wajong.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2576
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2977