Centrale Raad van Beroep, 12-05-2015 / 14-51 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1487
Datum12-05-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Het college heeft in de bestreden besluiten, door voor deze periode te toetsen aan artikel 3, vierde lid, aanhef en onder a, van de WWB, dat ziet op ex-gehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren, een onjuiste maatstaf aangelegd. Indien sprake is van gehuwden moet worden getoetst aan artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van de WWB. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluiten. Rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten blijven in stand.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 12-05-2015
USZ 2015/220
Duurzaam gescheiden leven, Belang ongehuwdverklaring.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7612