Centrale Raad van Beroep, 01-06-2015 / 14-6241 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1550
Datum01-06-2015
InhoudsindicatieToepassing artikel 6:22 Awb bij bevoegdheidsgebrek. Bevoegdheid directeur HRM / programmadirecteur HRM. Regeling overgang naar een LFNP functie. Matchen op schaal, in plaats van het matchen op inhoud; geen ernstige feilen. Transponeringstabel: geen algemeen verbindend voorschrift, wel zwaarwegende betekenis. Hardheidsclausule. Niet uitspreken door de rechtbank van proceskostenveroordeling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-06-2015
NJB 2015/1158
Passeren bevoegdheidsgebrek, rechtskarakter transponeringstabel LFNP.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-06-2015
TAR 2015/119
oekenning van en overgang naar een functie uit het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1023 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3830 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ6744 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2710 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2634 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:752 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4804 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4161 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3173 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1314 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:260 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4803 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4162 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3803 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4332 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3801 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:550 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:549 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3556 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:744 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3079 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:114 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1524 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1448 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1175 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:344 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4098 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:115 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3686 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3215 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2301 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2231 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:745 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3954 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:610
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:922
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2186
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5619
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3685
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3171
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1598
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1525
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1375
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:960
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:253
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:6275
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7366
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4796
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4099
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1675
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1420
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1065
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:959
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:949
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:585
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5622
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4532
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4493
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4244
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3994
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3743
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3608
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2538
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2468
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2302
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2164
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1560
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1090
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:653
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:347
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:343
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:3994
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4344
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3829
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3819
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:945
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:953
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:893
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:892
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:274
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:6309
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:3782
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3777
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3547
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2400
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2025
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2024
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2023
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1872
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1774
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1704
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1674
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1672
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1668
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1422
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1421
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1312
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1073
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1070
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1010
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1002
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:987
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:986
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:961
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:954
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:953
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:655
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:646
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:641
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:559
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:558
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:557
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:461
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:460
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:421
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:416
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:399
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:308
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:225
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:194
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:178
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:177
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:132
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:131
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:130
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:129
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:128
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:127
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:126
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:125
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:124
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:123
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:121
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:118
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:113
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:112
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:111
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:2670
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:2753
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:2109
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:9
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5117
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4824
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4696
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4695
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4522
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4494
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4488
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4465
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4348
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4126
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3999
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3998
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3973
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3972
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3742
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3738
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3690
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3683
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3681
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3615
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3614
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3613
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3611
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3609
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3537
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3371
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3362
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3361
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3315
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3314
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3174
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2801
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2766
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2762
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2761
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2709
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2537
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2472
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2320
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2300
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2109
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1913
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1596
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1376
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1066
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1064
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:842
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:483
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:138
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:6153
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3203
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:3996
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4272
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11392
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11391
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11389
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11388
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11387
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11386
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11385
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11384
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11383
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11382
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11381
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11379
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11378
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11356
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11355
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11354
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11352
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11351
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11350
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11349
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11348
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11341
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11340
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11338
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11337
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11336
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11335
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11334
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10857
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10855
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10849
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10842
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10838
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10835
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4570
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4569
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4568
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4343
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4340