Centrale Raad van Beroep, 04-06-2015 / 14-1079 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1761
Datum04-06-2015
InhoudsindicatieDienstongeval. Geen schending van de zorgplicht. De zorgplicht strekt niet tot het uitbannen van elk denkbaar risico, maar tot het treffen van maatregelen die in de gegeven situatie redelijkerwijs kunnen worden gevergd van de werkgever om de veiligheid van de ambtenaar te waarborgen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-06-2015
NJB 2015/1159
Dienstongeval, geen schending zorgplicht werkgever.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:958
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:71
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5021