Centrale Raad van Beroep, 29-05-2015 / 13-3024 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1830
Datum29-05-2015
InhoudsindicatieBetoog van appellante opgevat als een verzoek dat ertoe strekt dat het Uwv terugkomt van zijn besluit van 17 november 2011. Volgens vaste rechtspraak is op zon verzoek artikel 4:6 van de Awb van overeenkomstige toepassing. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de verschijnselen en klachten van het ziektebeeld reeds bekend waren en bij het nemen van het besluit van 17 november 2011 zijn betrokken. Met juistheid heeft de rechtbank geoordeeld dat er geen aanleiding is terug te komen van het besluit van 17 november 2011. Dat wat door appellante is aangevoerd, kan niet kan leiden tot het oordeel dat sprake is van ongeschiktheid voor de maatgevende arbeid, ingetreden binnen vier weken na 25 november 2011.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★