Centrale Raad van Beroep, 11-06-2015 / 14-217 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1844
Datum11-06-2015
InhoudsindicatieOntslag. Uit de aan het ontslag ten grondslag gelegde stukken blijkt dat sprake is van concrete gedragingen waaruit appellants onbekwaamheid of ongeschiktheid voor zijn functie volgt. Het gaat daarbij vooral om appellants onvermogen zich aan te passen aan de verschillende werkprocessen op zijn afdeling en zich te schikken naar de leiding, waarbij het appellant aan zelfreflectie ontbrak. Voldoende gelegenheid geboden om zijn functioneren te verbeteren. Niet gebleken dat appellant onevenredig zwaar is getroffen door het bestreden besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU1926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA8487 ★★