Centrale Raad van Beroep, 23-06-2015 / 14-648 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1879
Datum23-06-2015
InhoudsindicatieDe Centrale Raad van Beroep beslist in een viertal uitspraken van 23 juni 2015 voor het eerst over de gevolgen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in bijstandszaken. Uitgangspunt van deze wet is dat de opgelegde boete even hoog is als het bedrag dat de bijstandsgerechtigde teveel aan bijstand heeft ontvangen. Uit de uitspraken van de Raad blijkt dat een boete moet worden afgestemd op de individuele situatie van de bijstandsgerechtigde. In het geval van betrokkene die zes hennepplaten had geteeld en dit niet had doorgegeven, is de boete verlaagd van 100% naar 50%. Daarbij was van belang dat het ging om een relatief kleine hennepkwekerij (zes planten), betrokkene niet strafrechtelijk was vervolgd, hij telkens heeft gesteld dat de hennepplanten waren bedoeld voor eigen gebruik en er nog geen hennep was geoogst.
Recht.nl artikelEerste uitspraken CRvB over boeteregime in bijstandszaken (23-06-2015)
De Centrale Raad van Beroep besliste in een viertal uitspraken voor het eerst over de gevolgen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in bijstandszaken (Fraudewet). Uitgangspunt van deze wet is dat de opgelegde boete even hoog is als het bedrag dat de bijstandsgerechtigde te veel aan bijstand heeft ontvangen. Uit de uitspraken van de Raad blijkt dat een boete moet worden afgestemd op de individuele situatie van de bijstandsgerechtigde.
> Eerste uitspraken CRvB over boeteregime in bijstandszaken (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
USZ 2015/237
Eerste uitspraken boeteregime in bijstandszaken, Ingangsdatum boetebesluit, Overgangsrecht, Verwijtbaarheid, Opzet, Afronding boetes naar beneden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
NJB 2015/1358
Ingangsdatum Boetebesluit voor bijstandszaken. Toetsing boetes (zie ECLI:NL:CRVB:2015:1801). Geen opzet. Geen verminderde verwijtbaarheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman, H.F. van Rooij
RSV 2015/179
Bestuurlijke boete bijstand. Ingangsdatum Boetebesluit voor bijstandszaken. Overgangsrecht; voor periode vůůr 1 januari 2013 sanctie vaststellen op basis van oude, lichtere sanctiestelsel. Indringender toets aan het evenredigheidsbeginsel vanaf 1 januari 2013. Hoogte boete en afronding. Invulling begrip opzet.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
Gst. 2015/100
Wet aanscherping en handhaving sanctiebeleid SZW-wetgeving. Toetsing hoogte boete in kader van onrechtmatig genoten bijstand. Illegale hennepkwekerij. Boete gematigd tot 50%. (Tilburg)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:685 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:934 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2730 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5152
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:4426
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:2232
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3709
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9061
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7287
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6969
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6304
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3937
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:4588
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:12193