Centrale Raad van Beroep, 23-06-2015 / 14-2401 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1880
Datum23-06-2015
InhoudsindicatieDe Centrale Raad van Beroep beslist in een viertal uitspraken van 23 juni 2015 voor het eerst over de gevolgen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in bijstandszaken. Uitgangspunt van deze wet is dat de opgelegde boete even hoog is als het bedrag dat de bijstandsgerechtigde teveel aan bijstand heeft ontvangen. Uit de uitspraken van de Raad blijkt dat een boete moet worden afgestemd op de individuele situatie van de bijstandsgerechtigde. In dit geval heeft betrokkene niet doorgegeven dat hij niet langer woonachtig was op het uitkeringsadres. De gemeente heeft niet aangetoond dat hij dit welbewust niet had gedaan. De boete van 100% vond de Raad te hoog. Deze is vastgesteld op 50%.
Recht.nl artikelEerste uitspraken CRvB over boeteregime in bijstandszaken (23-06-2015)
De Centrale Raad van Beroep besliste in een viertal uitspraken voor het eerst over de gevolgen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in bijstandszaken (Fraudewet). Uitgangspunt van deze wet is dat de opgelegde boete even hoog is als het bedrag dat de bijstandsgerechtigde te veel aan bijstand heeft ontvangen. Uit de uitspraken van de Raad blijkt dat een boete moet worden afgestemd op de individuele situatie van de bijstandsgerechtigde.
> Eerste uitspraken CRvB over boeteregime in bijstandszaken (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
NJB 2015/1360
Ingangsdatum Boetebesluit voor bijstandszaken. Toetsing boetes (zie ECLI:NL:CRVB:2015:1801). Geen opzet. Geen verminderde verwijtbaarheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
Gst. 2015/99
Wet aanscherping en handhaving sanctiebeleid SZW-wetgeving. Toetsing hoogte boete in kader van onrechtmatig genoten bijstand. Niet langer woonachtig op uitkeringsadres. Geen opzet. Matiging boete tot 50%. (Den Haag)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:685 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5152
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:2232
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:5103
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:2175
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9061
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7287
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6969
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6304
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3937