Centrale Raad van Beroep, 19-06-2015 / 13-6035 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2161
Datum19-06-2015
InhoudsindicatieBevoegdheid. Afwijzing verzoek om terug te komen van. Wat de Stichting heeft aangevoerd bij het verzoek van 16 mei 2012 kan niet aangemerkt worden als nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden, nu de Stichting na ontvangst van de betalingen en de daarbij behorende specificaties in de jaren 2005 en 2006 had kunnen onderkennen dat de betalingen te laag waren. Het Uwv heeft er echter voor gekozen het verzoek niet op deze grond af te wijzen. Dat het Uwv het in de gedragslijn neergelegde beleid niet consistent zou hebben toegepast is niet gebleken. Het standpunt van het Uwv dat de, al dan niet anonieme, toekenningen waarop de Stichting zich in deze procedure heeft beroepen dateren uit de ruimhartige periode, die tot een einde kwam op 1 maart 2012, wordt gevolgd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★