Centrale Raad van Beroep, 02-07-2015 / 13-5325 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2178
Datum02-07-2015
InhoudsindicatieOntslag wegens verstoorde verhoudingen. Ontslagregeling. De griffier heeft wel bijgedragen aan het ontstaan en voortbestaan van de situatie die tot het ontslag van appellante heeft geleid, maar heeft hierin zeker geen overwegend aandeel gehad. Het college heeft daarom kunnen volstaan met de aan appellante toegekende ontslagregeling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-07-2015
TAR 2015/139
Ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:561