Centrale Raad van Beroep, 19-06-2015 / 12-4840 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2207
Datum19-06-2015
InhoudsindicatieVerzoek om herberekening van de gedifferentieerde WAO-premie aan de hand van instroomlijsten. Verzoek om vergoeding van wettelijke rente. Onjuiste gedragslijn van een afdeling van het Uwv. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. De hoogte van de schade vanaf de ontvangst van de gegevens door het Uwv, is niet geheel aan de B.V. toe te rekenen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU8983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB1132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY7543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY6562
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4083 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4187
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3423