Centrale Raad van Beroep, 14-07-2015 / 14-2253 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2289
Datum14-07-2015
InhoudsindicatieIntrekking bijstandsuitkering. Appellante heeft in de te beoordelen periode de op haar rustende inlichtingenverplichting geschonden door niet bij het college te melden dat zij niet duurzaam gescheiden leefde van A. Als gevolg van die schending heeft het college aan appellante ten onrechte bijstand naar de norm voor een alleenstaande verleend. Dit betekent dat het college op grond van artikel 54, derde lid, aanhef en onder a, van de WWB bevoegd was de bijstand van appellante met ingang van 1 september 2012 in te trekken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★