Centrale Raad van Beroep, 23-07-2015 / 14-558 MAW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2549
Datum23-07-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. PTTS. Zorgplicht. De minister heeft niet aangetoond dat hij ten aanzien van appellant de zorgplicht is nagekomen. De minister heeft (op zitting) in dit verband betoogd dat mogelijk relevante medische gegevens ontbreken, omdat deze zonder toestemming van appellant niet worden verstrekt. De minister heeft appellant tot op heden niet om toestemming, dan wel medewerking gevraagd. Echter, zonder deze nadere gegevens kan geen verdergaand onderzoek naar de aan appellant geboden en verleende zorg plaatsvinden. De minister heeft ter zitting van de Raad uitdrukkelijk verzocht aan hem een nadere termijn te gunnen voor het doen van - aanvullend - onderzoek hiernaar. Daartoe heeft hij aangevoerd dat er eerder geen aanleiding bestond voor een dergelijk onderzoek, omdat de rechtbank de minister had gevolgd in zijn opvatting dat aan de zorgplicht is voldaan. Voorts heeft de minister zich op het standpunt gesteld dat uit deze nadere informatie kan blijken dat de - vermeende - vordering is verjaard. Opdracht tot herstel gebrek. Daarbij dient de minister zich uit te laten over de concreet aan appellant geboden zorg. De Raad acht het daarnaast aangewezen dat de minister tevens zonder voorbehoud een standpunt inneemt over de verjaring van de - vermeende - vordering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-07-2015
TAR 2015/155
Weigering erkenning aansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1164 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:3645
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7370