Centrale Raad van Beroep, 30-07-2015 / 13-5222 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2551
Datum30-07-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om doorstroming naar de functie van senior Gebiedsgebonden Politie (GGP). Zoals de korpschef terecht heeft betoogd, kwam aan de toenmalige beheerders van de korpsen die vielen onder de politieregios van Oost-Nederland de bevoegdheid toe voor de politieregio IJsselland aan het in het loopbaanbeleid en het kaderdocument opgenomen begrip boven de norm een nadere invulling te geven. Met de keuze om het begrip boven de norm zo in te vullen dat alleen diegenen met het beoordelingsresultaat uitstekend dan wel tegen uitstekend aan voor bevordering in aanmerking komen - n over een positief advies over hun verwachte geschiktheid beschikken - is de korpschef gebleven binnen de grenzen van een redelijke beleidsbepaling.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2072 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1850 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2541 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1378 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4336 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:145
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4417
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1100
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:556
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1255
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3548
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3434
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2528
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2527
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1746
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1581
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1531
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:908
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:553
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:179
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3038
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3037
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4245
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1849
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6991
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3562