Centrale Raad van Beroep, 02-02-2015 / 13-2055 WAO-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:264
Datum02-02-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering WAO-uitkering. Ruim twintig jaar na zijn ziekmelding in 1991 heeft appellant een aanvraag om een WAO-uitkering ingediend. Aan de hersteldverklaring van appellant kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. Er is ten onrechte geen aanleiding gezien tot een zelfstandige beoordeling van het al dan niet volbrengen van de wachttijd. De Raad draagt het Uwv op geconstateerde gebrek van het bestreden besluit te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3938 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AZ0780 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2880