Centrale Raad van Beroep, 13-01-2015 / 13-4348 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:27
Datum13-01-2015
InhoudsindicatieWeigering bijstand. Duurzaam gescheiden leven? In 2009 is de echtgenoot van appellante naar Costa Rica vertrokken met de bedoeling daar, na faillissement van zijn bedrijven in Nederland, een nieuw bedrijf te gaan opzetten. Er is sprake van een door de echtgenoot van appellante gewilde, bestendige verbreking van de echtelijke samenleving, zodat appellante op dat moment duurzaam gescheiden leefde van haar echtgenoot. Appellante heeft aannemelijk gemaakt dat zij in bijstandbehoevende omstandigheden verkeert.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★