Centrale Raad van Beroep, 13-08-2015 / 14/2135 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2730
Datum13-08-2015
InhoudsindicatieVoorafgaand aan het ontslagbesluit van 31 oktober 2012 is appellante tewerkgesteld als medewerkster loket bij de afdeling Milieuvergunningen. Appellante functioneerde op deze werkplek weliswaar niet naar tevredenheid, maar van (onherstelbaar) verstoorde verhoudingen was geen sprake. Dit heeft tot gevolg dat het college ten tijde van het nemen van het ontslagbesluit van 31 oktober 2012 niet bevoegd was om appellante te ontslaan met toepassing van artikel B.9, sub p, op andere dan in artikel B.9 van de CAP genoemde gronden. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. De Raad zal zelf in de zaak voorzien en het ontslagbesluit van 31 oktober 2012 herroepen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 13-08-2015 (met noot)
R. Ortlep
AB 2015/387
Brummenlijn niet van toepassing bij intrekking ontslagbesluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 13-08-2015
TAR 2015/163
Ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3139
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2699
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1963
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4008