Centrale Raad van Beroep, 13-08-2015 / 14/5299 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2732
Datum13-08-2015
InhoudsindicatieFunctiewaardering en inschaling. De korpschef heeft op goede gronden kunnen concluderen dat de functie van Beleidsmedewerker B zwaarder is dan de functie Adviseur PPS en daarmee dus niet vergelijkbaar is. Gegeven de door hem bij het bestreden besluit gehanteerde functiewaarderingsmethode had de korpschef daarom niet ook nog behoeven te onderzoeken of de functie van Adviseur PPS vergelijkbaar is met de naastgelegen hogere referentiefunctie. De korpschef kan bezwaarlijk worden gehouden aan het advies van een andere bezwaarschriftencommissie, in een andere zaak, betrekking hebbend op een andere functiebeschrijving, terwijl appellant onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van gelijke gevallen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8698 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4197 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2765
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1561
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:247
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:4224
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1711
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3831
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3981
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3729
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2517
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:197
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4825
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4821
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4143
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3973