Centrale Raad van Beroep, 19-08-2015 / 13/4973 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2844
Datum19-08-2015
InhoudsindicatieAan de intrekking en terugvordering is ten grondslag gelegd dat met ingang van 3 april 2007 ten onrechte WIA-uitkering is verstrekt en is appellante simulatie en schending van haar inlichtingenverplichting verweten. De Raad concludeert dat het Uwv in dit geval aannemelijk heeft gemaakt dat met ingang van 3 april 2007 ten onrechte WIA-uitkering is verstrekt en heeft daarbij in het bijzonder gewezen op het door het Uwv geraadpleegde psychiater opgestelde expertiserapport, dat ten grondslag ligt aan de bestreden beslissing.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-08-2015 (met noot)
A. Tollenaar
AB 2015/359
Intrekking uitkering niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1295 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2011 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2097 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:15
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1194
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1026
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:871
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4277
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3923
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:5645
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1627
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:5686
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2029
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1497
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:431
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4772
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4453
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4447
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4446
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4430
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4429
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4428
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4119
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3715