Centrale Raad van Beroep, 08-10-2015 / 14/4922 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3626
Datum08-10-2015
Inhoudsindicatie1) Het college heeft het bezwaarschrift terecht wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. 2) Ontslag op andere gronden. Er is een ernstig verstoorde arbeidsverhouding ontstaan en er is geen uitzicht meer op een goede samenwerking. Appellant heeft in een tweetal kwesties nagelaten deugdelijk overleg te voeren met zijn leidinggevenden en het college. Appellant heeft met zijn handelen zijn bevoegdheden overschreden. Het bestuursorgaan heeft keuzevrijheid bij samenloop van ontslaggronden. 3) Buitengewoon verlof. Het college heeft in redelijkheid eenzijdig buitengewoon verlof kunnen verlenen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-10-2015
TAR 2015/180
Ontvankelijkheid bezwaar/ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY7858 ★★★