Centrale Raad van Beroep, 03-11-2015 / 14-5154 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3841
Datum03-11-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening van het terugvorderingsbesluit. Appellante heeft geen nieuwe feiten en omstandigheden aangevoerd als bedoeld in artikel 4:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De aangevoerde feiten en omstandigheden waren reeds bij het tot stand komen van het besluit van 26 maart 2008 bekend en hadden tijdens de bezwaarprocedure tegen dit besluit aan de orde gesteld kunnen worden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2884 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15073