Centrale Raad van Beroep, 18-11-2015 / 15/2894 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4129
Datum18-11-2015
InhoudsindicatieVerzoek om herziening van besluit tot intrekking ZW-uitkering. Om een dergelijk verzoek te laten slagen, moeten er nieuwe feiten of veranderende omstandigheden naar voren worden gebracht die betrekking hebben op 14 mei 2012. De (medische) informatie die appellant naar voren heeft gebracht, heeft óf geen betrekking op die datum, óf bevatte gegevens die al bij het Uwv bekend waren. Nu niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 4:6 van de Awb, heeft het Uwv het verzoek om herziening terecht afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★