Centrale Raad van Beroep, 02-12-2015 / 14/4750 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4192
Datum02-12-2015
InhoudsindicatieDe Raad is van oordeel dat artikel 9.1a, eerste lid, onder a, van de Wsf 2000 in verbinding met artikel 5:11 van de Awb, en de bij die bepalingen horende wetsgeschiedenis, bezien in samenhang met de in de praktijk gegeven sturing door de minister aan de controleurs en de afwezigheid van een commercieel belang bij het resultaat van de controle door de gekozen bezoldigingsafspraken, een voldoende wettelijke grondslag biedt om werknemers van een private partij als SV Land te belasten met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wsf 2000. Dit betekent dat de minister een besluit tot herziening van de uitwonendenbeurs in een thuiswonendenbeurs in beginsel mag baseren op de resultaten van een huisbezoek dat is verricht door deze personen.
Recht.nl artikelGrenzen aan de privatisering van (uitkerings)fraudeonderzoek (18-01-2016)
Twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep werpen licht op de vraag hoe veel ruimte overheden hebben om uitkerings- en ander fraudeonderzoek te privatiseren.
> Grenzen aan de privatisering van (uitkerings)fraudeonderzoek (Tom Barkhuysen, NJB.nl)
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-12-2015
NJB 2015/2253
De minister mag een besluit tot herziening van de uitwonendenbeurs in een thuiswonendenbeurs in beginsel baseren op de resultaten van een huisbezoek dat is verricht door werknemers van een private partij als SV Land.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-12-2015 (met noot)
H.E. Brring
AB 2016/77
Bewijs. Huisbezoek afgelegd door controleurs van een private instantie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-12-2015 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2016/32
Huisbezoek privaat onderzoeksbureau
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2947 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:633 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1526
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5684
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4186 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3566 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1943 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1998 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1709
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4814
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:651
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1203
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:919
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:257
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:220
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:54
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:51
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5684
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:210
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2535
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2040
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2038
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2035
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1812
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1308
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1240
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1218
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9033
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4470
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4369
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4192
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1573
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1099
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1048
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1047
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1044
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1043
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1008
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:932
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:931
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:777
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:765
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:616
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:589
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:588
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:525
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:417
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:385
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:384
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:349
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:348
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:285
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:268
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:258
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:256
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:255
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:254
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:253
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:252
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:170
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:169
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:164
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:161
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:160
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:158
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:157
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:156
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:155
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:154
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:153
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:136
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:99
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:98
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:70
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:59
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:55
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:53
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:52
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:48
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:26
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6752
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5030
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1999
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1997
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4879