Centrale Raad van Beroep, 16-12-2015 / 13/6303 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4388
Datum16-12-2015
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening. Als sprake is van een verzoek waarbij ook voor de toekomst wordt verzocht om terug te komen van een eerder besluit, dan moet de aanvraag deugdelijk en toereikend worden onderbouwd en, voor zover mogelijk, worden voorzien van relevant bewijs op basis waarvan het Uwv kan onderzoeken of het oorspronkelijk besluit onjuist was.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-12-2015 (met noot)
Redactie
USZ 2016/18
Duuraanspraak in ZW-zaken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-12-2015
RSV 2016/20
Verzoek om herziening ó terugkomen van eerder besluit ó duuraanspraken ó belangenafweging
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AO8674 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1806 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2626 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1711
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4664
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:59
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10948
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3635
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2526
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4378
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4985