Centrale Raad van Beroep, 04-06-2015 / 14/2074 AW-G


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:5002
Datum04-06-2015
InhoudsindicatieDeze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2016:743 en komt in de plaats van ECLI:NL:CRVB:2015:1733. Afwijzing verzoek om intrekking ordemaatregel. Ontzegging met onmiddellijke ingang tot nader bericht de toegang tot de dienstgebouwen. Ernstig plichtsverzuim. Aan de integriteit van de betrokken ambtenaar moet worden getwijfeld en het in hem te stellen vertrouwen is zozeer geschaad dat het niet aanvaardbaar is dat hij zijn werk blijft doen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8767 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1733 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:743
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1733 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:743