Centrale Raad van Beroep, 11-03-2015 / 12-2232 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:711
Datum11-03-2015
InhoudsindicatieIndicatieaanvraag waarin is uitgelegd dat verblijf in een instelling voor appellant niet mogelijk is, omdat hij twee keer eerder heeft verbleven in een instelling en dat toen niet is gelukt. Wat appellant met het hoger beroep beoogt te bereiken, is dat CIZ niet zozeer uitgaat van het best passende cliŽntprofiel, maar van een ander cliŽntprofiel uit de reeks van een andere grondslag en behorend tot de opsomming als neergelegd in artikel 1a, tweede lid, van de Rza. Dit om te bewerkstelligen dat appellant aanspraak kan maken op meer zorg dan neergelegd in het ZZP. Het Bza, de Rza en het Zib beperken niet de mogelijkheid om een ander ZZP dan uit de reeks van de vastgestelde (dominante) grondslag te kiezen. Grondslagen kunnen wel worden gebruikt als hulpmiddel om op de juiste zorg uit te komen, maar mogen de toewijzing van de juiste zorg niet in de weg staan. In de ZZP-systematiek is het cliŽntprofiel bepalend voor het vaststellen van de meest passende zorg. Als een verzekerde is aangewezen op verblijf, moet worden gezocht naar het bij zijn zorgbehoefte best passende cliŽntprofiel. De cliŽntprofielen zijn gelet op het bepaalde in artikel 1, aanhef en onder e, van de Rza gebaseerd op het beperkingenpatroon van de zorgvragers. Het beperkingenpatroon en aard en doel van de benodigde zorg zijn voor het bepalen van het juiste cliŽntprofiel dus belangrijker dan de vraag welke grondslag dominant is.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-03-2015
USZ 2015/124
Zorgzwaartepakket (ZZP), CliŽntprofiel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-03-2015
RSV 2015/119
Indicatie ó zzp ó grondslag ó cliŽntprofiel ó zorgbehoefte
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ5018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4063
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2055
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2980
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1613
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3651