Centrale Raad van Beroep, 13-03-2015 / 13-3225 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:762
Datum13-03-2015
InhoudsindicatieWeigering uitkering ingevolge de Wet WIA. De verzekeringsartsen hebben in hun rapporten voldoende aandacht besteed aan de (vermoeidheids)klachten van appellant en zij hebben toereikend gemotiveerd waarom deze klachten niet (kunnen) leiden tot het aannemen van een urenbeperking. Uit het voorgaande volgt dat de Raad geen aanleiding ziet om een deskundige te benoemen, zoals door appellant is verzocht. De omstandigheid dat de bedrijfsarts appellant voor slechts 20 uur per week belastbaar acht, leidt niet tot een ander oordeel. Geen aanleiding om te twijfelen aan de FML, de geselecteerde zijn geschikt te achten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7039 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4787
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2753