Centrale Raad van Beroep, 19-03-2015 / 13-6653 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:834
Datum19-03-2015
InhoudsindicatieHet verzoek van betrokkene was ... toegespitst op vergoeding van niet door de ARG gedekte schade en gebaseerd op de stelling dat het college zijn ... zorgplicht niet is nagekomen. Een beroep op deze zorgplicht kan niet beperkt blijven tot het verzoek dat aansprakelijkheid wordt erkend zonder dat tevens een beslissing wordt genomen over de aanspraak op schadevergoeding (CRvB 12 december 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2809). Ook zo bezien lag de interpretatie van de rechtbank niet voor de hand. Zorgplicht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-03-2015
TAR 2015/94
Besluit op verzoek om schadevergoeding
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP1535 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2809 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4615 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3176