Centrale Raad van Beroep, 17-03-2015 / 13-762 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:934
Datum17-03-2015
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Hennepkwekerij (5 planten) voor eigen gebruik? De politie heeft de feitelijke situatie in de woning van betrokkene, en daarmee de mate van professionaliteit en de te verwachten opbrengst, onderzocht en in overleg met de Officier van Justitie geoordeeld dat sprake is van teelt voor eigen gebruik. Schending inlichtingenverplichting? Het college heeft verder geen onderzoek gedaan en niet geconcretiseerd dat de mate van professionaliteit anders beoordeeld dient te worden dan de politie heeft vastgesteld. Nu het college geen specifieke vragen heeft gesteld over de aanwezigheid van hennepplanten, en ook anderszins geen concrete aanwijzingen voorhanden zijn dat betrokkene inkomsten uit de teelt van hennep heeft gehad of zou hebben kunnen verkrijgen, is geen sprake van schending van de inlichtingenverplichting door betrokkene.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-03-2015
RSV 2015/84
Nuancering eerdere rechtspraak dat bij de kweek van ongeveer vijf hennepplanten reeds sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Voor de beoordeling of sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt van hennep wordt aansluiting gezocht bij de criteria genoemd in de Aanwijzing Opiumwet van het College van Procureurs-generaal
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-03-2015 (met noot)
J.L. Verbeek, L.M. Koenraad
USZ 2015/193
Schending inlichtingenverplichting, Hennepteelt, Criteria beroeps- of bedrijfsmatige teelt, Aanwijzing Opiumwet OM, Vijf hennepplanten, Eigen gebruik, Bewijslastverdeling, Bewijsvermoeden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC9263 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT1995 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1879 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2780
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:765
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:8060
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:615
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3977
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2575
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:8776