Centrale Raad van Beroep, 25-03-2015 / 13-3706 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:960
Datum25-03-2015
InhoudsindicatieWW-uitkering volledig gekort. Beide pensioenvormen worden beschouwd als inkomen op grond van het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) dat op de WW-uitkering in mindering moet worden gebracht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-03-2015
RSV 2015/148
Korting — pensioenuitkering — geen materiële wijziging na wijziging regelgeving
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-03-2015
PJ 2015/89
Volledige korting WW-uitkering vanwege pensioenuitkeringen (ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen), ook na wijziging van art. 34 WW per 1 maart 2012.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3504 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1700 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2867
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2868
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2865
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1901