Centrale Raad van Beroep, 07-04-2016 / 15/902 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:1319
Datum07-04-2016
InhoudsindicatieVerzoek terug te komen van inschalingsbesluiten in periode tussen 2007 en 2012. Vaste rechtspraak dat op zon verzoek artikel 4:6 van de Awb van overeenkomstige toepassing is. Met de korpschef en rechtbank is de Raad van oordeel dat appellant zijn stelling - vergelijkbare situatie als in uitspraak van 26 mei 2011 - niet aannemelijk heeft gemaakt. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Correctieverzoek niet gedaan binnen redelijke termijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-04-2016
TAR 2016/106
Verzoek terug te komen van inschalingsbesluiten
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8061