Centrale Raad van Beroep, 17-05-2016 / 14-6112 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:1844
Datum17-05-2016
InhoudsindicatieBoete wegens niet melden tijdelijke staking studie en wegvallen studiefinanciering van inwonende meerderjarige zoon. Herziening toeslag wegens mogelijke kostendeling. Verminderde verwijtbaarheid. Conform vaste gedragslijn 10% benadelingsbedrag met minimum van 150,-.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-05-2016
USZ 2016/213
Boete, Niet melden wegvallen studiefinanciering zoon, Delen kosten, Schending inlichtingenverplichting, Verwijtbaarheid, Matiging, Vaste gedragslijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-05-2016
RSV 2016/100
Schending inlichtingenverplichting – terugvordering bijstand en boete – verminderde verwijtbaarheid – verlaging boete
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-05-2016
JB 2016/142
Bestuurlijke boete, Verminderde verwijtbaarheid, Evenredigheid, Vaste gedragslijn bestuursorgaan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AQ6666 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3437
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:538